erisk zarządza ryzykiem w największej platformie e-commerce w Polsce

Elastyczność konfiguracji i dopasowanie pod różne metodyki.
Bezpieczeństwo, automatyzacja i możliwość rozwoju narzędzia.

Allegro – polska platforma e-handlu działająca w sześciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, prowadzona przez Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Allegro jest największą platformą e-commerce pochodzącą z Europy pod względem liczby odwiedzin.

Pełna nazwa
Pełna nazwa

Allegro Sp. z o.o.

Zatrudnienie
Zatrudnienie
 • 7 840 (2022r.)
Branża
Branża
 • handel internetowy
Wersje językowe
Wersje językowe

polska

Używane moduły
Używane moduły
 • Zarządzanie ryzykiem,
 • Analityka i Raportowanie
Ilość użytkowników systemu (ogółem)
Ilość użytkowników systemu (ogółem)

100

Ilość użytkowników systemu (wg poszczególnych wdrożonych modułów)
Ilość użytkowników systemu (wg poszczególnych wdrożonych modułów)
 • Moduł Ryzyko – licencje dostępowe dla 100 użytkowników,
 • Moduł Raporty – licencje dostępowe dla 10 użytkowników

Oczekiwania

Zadaniem było stworzenie i informatyzacja systemu zarządzania ryzykiem, zgodnego z wymaganiami normy ISO 31000. Allegro zależało na partnerze, który wsparłby projekt kompleksowo. Oznaczało to nie tylko doradztwo z zakresu stworzenia i wprowadzenia najlepszej metodyki, ale też wdrożenie odpowiedniego oprogramowania, które wsparłoby zarządzanie ryzykiem. To wszystko zapewniło PBSG. Nasza firma przedstawiła ofertę z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb Allegro; zaproponowaliśmy też autorskie narzędzie erisk. Na naszą korzyść przemówiło bogate doświadczenie, podparte solidnym portfolio, w którym mamy podobne projekty zakończone z sukcesem.

Rozwiązanie

Całość projektu dotyczyła informatyzacji obszaru zarządzania ryzykiem przy użyciu narzędzia erisk z uwzględnieniem wymagań normy ISO 31000. W pierwszym etapie projekt objął obszar IT, następnie został rozszerzony na całą organizację i wszystkie komórki organizacyjne. Allegro zyskało w pełni skonfigurowane narzędzie, umożliwiające analizę ryzyka, zgłaszanie incydentów i naruszeń oraz generowanie raportów dostosowanych do potrzeb organizacji.

Automatyzacja obszaru zarządzania ryzykiem przyniosła szereg korzyści. Można tu wymienić m.in. szybszą reakcję na potencjalne zagrożenia, co minimalizuje ich wpływ na organizację. Ponadto ułatwia podejmowanie decyzji strategicznych i biznesowych, dzięki czemu Allegro łatwiej jest budować przewagę konkurencyjną. Nie powinniśmy zapominać również, że informatyzacja wiąże się z usprawnieniami – z jednej strony zapewnia szybszy dostęp do danych i ich rzetelną analizę, z drugiej odciąża pracowników w codziennej pracy.

Dzięki współpracy z PBSG klient zyskał dedykowane narzędzie, które pozwoliło mu na szybką analizę ryzyka i weryfikację wyników, co przyczynia się do unikania materializacji ryzyk. To z kolei zapewnia łatwiejsze podejmowanie decyzji, co jest kluczowe dla skutecznego zarządzania ryzykiem w dynamicznym środowisku.

Opracowaliśmy koncepcję zarządzania ryzykiem

Pierwszy etap objął szeroką analizę, której wyniki posłużyły do stworzenia koncepcji procesu zarządzana ryzykiem. Sprawdziliśmy i oceniliśmy dokumentację, co było niezbędne, aby opracować zintegrowany system zarządzania ryzykiem wraz z niezbędnymi procesami i procedurami zgodnymi z ISO 31000.

Skonfigurowaliśmy narzędzie

Wyniki z analizy posłużyły nam do stworzenia polityk i procedur, które zostały zaimplementowane do erisk. Ustaliliśmy m.in. zasady identyfikacji ryzyka, kwestie właścicielstwa, a także opracowaliśmy kryteria oceny ryzyka i skuteczności mechanizmów kontrolnych. Narzędzie zostało dostosowane do indywidualnych potrzeb Allegro.

Przeszkoliliśmy pracowników

W kolejnym kroku zapoznaliśmy wyznaczonych pracowników z opracowaną koncepcją oraz narzędziem erisk. Przeprowadziliśmy szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem i pokazaliśmy, jak efektywnie korzystać z erisk w codziennych zadaniach.

Przeprowadziliśmy warsztaty

Ważnym etapem były indywidualne warsztaty z właścicielami procesów, podczas których zidentyfikowaliśmy ryzyka i opracowywaliśmy plany postępowania w przypadku ryzyka nieakceptowalnego. Metodyka wypracowana podczas warsztatów została przeniesiona do narzędzia erisk.

Stworzyliśmy raporty

Ostatnim etapem było stworzenie dedykowanych raportów, których celem jest ułatwienie obsługi ryzyk i przyspieszenie analizy danych. Dzięki temu kierownictwo zyskało niezbędne narzędzie do skutecznej oceny wyników wdrożenia i analizy ryzyka.

Przedstawiliśmy wnioski i rekomendacje

Na zakończenie projektu odbyła się prezentacja dla kierownictwa, podczas której podsumowaliśmy wyniki wdrożenia i dokonaliśmy oceny ryzyka. Przedstawiliśmy także dalsze rekomendacje, które pozwolą Allegro zbudować jeszcze większą odporność na zagrożenia w przyszłości.

Metodyki

Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym

Co zyskał klient?

 • Zaawansowane i w pełni skonfigurowane narzędzie erisk, dostosowane do specyfiki organizacji.
 • Informatyzację systemu zarządzania ryzykiem, która umożliwia szybszą analizę danych i ułatwia podejmowanie decyzji.
 • Automatyzację, dzięki której zwiększyła się efektywność z zakresu zarządzania ryzykiem.
 • Usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem
 • Zwiększoną świadomość pracowników z zakresu zarządzania ryzykiem.