erisk zarządza ryzykiem w jednej z największych firm energetycznych

Elastyczność konfiguracji i dopasowanie pod różne metodyki.
Bezpieczeństwo, automatyzacja i możliwość rozwoju narzędzia.

Grupa Enea jest wiceliderem polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę Klienta. Odpowiada za bezpieczne dostawy energii do 2,5 mln Klientów. Do Enei Operator należy sieć dystrybucyjna w północno-zachodniej Polsce (ok. 1/5 powierzchni kraju). W całej Polsce zatrudnia 15,7 tys. Pracowników, którzy tworzą innowacyjny koncern surowcowo-energetyczny.

Pełna nazwa
Pełna nazwa

Grupa ENEA

Zatrudnienie
Zatrudnienie
 • 15,7 tys.
Branża
Branża
 • wydobycie węgla kamiennego
 • wytwarzanie energii elektrycznej
 • dystrybucja energii elektrycznej
 • handel energią
Wersje językowe
Wersje językowe

polska

Używane moduły
Używane moduły
 • Zarządzanie ryzykiem,
 • Analityka i Raportowanie
Ilość użytkowników systemu (ogółem)
Ilość użytkowników systemu (ogółem)

300

Oczekiwania

Grupa Enea poszukiwała partnera, który zająłby się doskonaleniem systemu ERM i wdrożyłby narzędzie wspierające zarządzanie i raportowanie ryzyk korporacyjnych w całej grupie kapitałowej. Przy czym ważne było nie tylko wdrożenie oprogramowania, ale także przeszkolenie pracowników z narzędzia w taki sposób, aby mogli samodzielnie i efektywnie z niego korzystać na co dzień. Nasza oferta wyróżniła się na tle konkurentów. Zaoferowaliśmy nie tylko elastyczne i spersonalizowane narzędzie erisk, ale też kompleksowe wsparcie. Za wyborem naszej firmy przemówiło również portfolio – narzędzie erisk zostało z powodzeniem wdrożone w wielu organizacjach o podobnej specyfice, tym samym w pełni spełniało oczekiwania wskazane przez Enea.

Rozwiązanie

Współpraca PBSG z Grupą Enea rozpoczęła się w 2016 roku. Powierzono nam doskonalenie systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM). Wdrożenie systemu informatycznego erisk, wspierającego zarządzanie i raportowanie ryzyk korporacyjnych, było jednym z ważniejszych zadań. Pozytywne referencje klienta świadczą o tym, że wywiązaliśmy się z niego na ocenę celującą.

Opracowaliśmy bazę danych

W pierwszej kolejności zajęliśmy się kompleksowym opracowaniem bazy. Przeprowadziliśmy tu szereg kluczowych działań, w tym określiliśmy i opracowaliśmy formularze z uwzględnieniem procesów i planów postępowania z ryzykiem nieakceptowalnym. Zaprojektowaliśmy skrypty niezbędne do sprawnego funkcjonowania bazy danych. Opracowaliśmy też monity, umożliwiające śledzenie kluczowych aspektów związanych z ryzykiem.

Skonfigurowaliśmy narzędzie

Dostosowaliśmy bazę do indywidualnych potrzeb, procesów i standardów obowiązujących w organizacji. Do narzędzia erisk zaimplementowaliśmy model zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem m.in. niezbędnej dokumentacji, procedur i planów optymalizacji ryzyka. Główny nacisk położyliśmy na efektywne zarządzanie ryzykiem i generowanie raportów dotyczących ryzyk korporacyjnych.

Stworzyliśmy e-raporty

Ważnym etapem prac było stworzenie dedykowanych e-raportów. Umożliwiają one automatyczne raportowanie, co znacząco ułatwia monitorowanie poziomu ryzyk. Dzięki temu klient może sprawniej i szybciej reagować w przypadku, kiedy któreś z ryzyk przekroczy poziom akceptowalny.

Przeszkoliliśmy pracowników

Przeprowadziliśmy warsztaty z obsługi dla administratorów i użytkowników. Nacisk położyliśmy na praktyczne zastosowanie narzędzia w codziennej pracy, w tym sprawne pobieranie raportów i analizę ryzyk. Przekazaliśmy też materiały instruktażowe.

Metodyki

Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym

Co zyskał klient?

 • Zaawansowane narzędzie erisk, dostosowane do specyfiki organizacji.
 • Ujednolicony model raportowania w zakresie ryzyka korporacyjnego w całej grupie kapitałowej.
 • Automatyzację, dzięki której zwiększyła się efektywność z zakresu zarządzania ryzykiem.
 • Usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem
 • Zwiększoną świadomość pracowników z zakresu zarządzania ryzykiem.

Niniejszym informujemy, iż Grupa ENEA współpracuje z firmą PBSG w zakresie doskonalenia systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM) od 2016 roku. Na nasze zlecenie PBSG wykonywało raport dot. Funkcjonowania ERM i wdrażało system informatyczny ERISK wspierający zarządzanie i raportowanie ryzyk korporacyjnych. Spółka PBSG rzetelnie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z zawartych umów.

Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem
Jakub Świątek
ENEA S.A.