erisk zarządza ryzykiem w jednej z największych firm odzieżowych

Elastyczność konfiguracji i dopasowanie pod różne metodyki.
Bezpieczeństwo, automatyzacja i możliwość rozwoju narzędzia.

VRG SA – jedno z czołowych przedsiębiorstw odzieżowych w Polsce, jest właścicielem takich marek jak Vistula, Wólczanka, Bytom, Deni Cler (marki modowe), oraz W. Kruk (marka biżuteryjna). Przedsiębiorstwo znane jest z produkcji klasycznych ubiorów męskich z tkanin własnych i powierzonych. Podstawowy asortyment wyrobów produkowanych przez spółkę stanowią ubrania męskie, marynarki oraz spodnie. VRG S.A. skupia się na ekspansji na rynku detalicznym. Obecnie własna sieć sprzedaży liczy ponad 170 salonów, w tym 5 za granicą.

Pełna nazwa
Pełna nazwa

VRG S.A.

Zatrudnienie
Zatrudnienie
 • 2 453 (2020r.)
Branża
Branża

Projektowanie oraz dystrybucja odzieży oraz biżuterii

Wersje językowe
Wersje językowe

polska

Używane moduły
Używane moduły
 • Zarządzanie ryzykiem,
 • Zarządzanie Incydentami,
 • Analityka i Raportowanie
Ilość użytkowników systemu (ogółem)
Ilość użytkowników systemu (ogółem)

100

Ilość użytkowników systemu (wg poszczególnych wdrożonych modułów)
Ilość użytkowników systemu (wg poszczególnych wdrożonych modułów)
 • Moduł Ryzyko – licencje dostępowe dla 100 użytkowników,
 • Moduł Raporty – licencje dostępowe dla 30 użytkowników
 • Moduł Zdarzenia Operacyjne – licencje dostępowe dla 100 użytkowników

Oczekiwania

VRG SA ze względu na intensywny rozwój oraz wymagania stawiane spółkom notowanym na giełdzie podjęła decyzję o wdrożeniu systemowego zarządzania ryzykiem. Aby to zapewnić, a jednocześnie zautomatyzować, potrzebne było wyspecjalizowane narzędzie informatyczne. Klient wymagał, aby narzędzie było proste w obsłudze i na tyle elastyczne, by móc je w przyszłości rozbudować, np. o nowe metodyki bez zagrożenia dla zgromadzonych danych. Ważne było również zachowanie spójności w podejściu do takich obszarów jak zarządzanie ryzykiem, zarządzanie incydentami oraz analiza i raportowanie. Wybór padł na oprogramowanie erisk w modelu SaaS, które jest najpopularniejszym systemem do zarządzania ryzykiem w Polsce. Zapewniliśmy niezbędne wsparcie techniczne i merytoryczne, również po zakończeniu wdrożenia.

Rozwiązanie

Podstawowe prace projektowe zrealizowane zostały w terminie luty – czerwiec 2022 roku. Usługa wsparcia technicznego i merytorycznego świadczona będzie co najmniej przez kolejny rok. Prace projektowe zostały podzielone na kilka etapów.

Przekazaliśmy licencję

Wdrożenie objęło przekazanie licencji, asystę techniczną, instalację oprogramowania i szkolenie. Licencja roczna w modelu SaaS objęła moduł ryzyko (100 użytkowników) i moduł raporty (10 użytkowników). Przeprowadziliśmy całodniowe szkolenie dla pracowników, aby przygotować ich do prac wdrożeniowych oraz zaprezentować alternatywne rozwiązania, które ułatwią podejmowanie bardziej świadomych decyzji. Dzięki temu pracownicy nabyli niezbędne kompetencje do utrzymania modelu zarządzania ryzykiem w erisk po zakończeniu głównych prac projektowych.

Zbudowaliśmy formularze

Aby móc zaimplementować politykę zarządzania ryzykiem grupy VRG, konieczne było zbudowanie odpowiednich formularzy. Określiliśmy ich struktury, skonfigurowaliśmy skrypty i monity oraz określiliśmy role i uprawnienia. Zastosowaliśmy tu wiele ciekawych rozwiązań z uwzględnieniem specyficznych wymagań klienta. Tak na przykład formularz do gromadzenia danych o ryzykach został mocno rozbudowany m.in. o dane o ryzyku inherentnym i rezydualnym.

Wprowadziliśmy dwa rodzaje ryzyk

Dość skomplikowanym zadaniem z perspektywy wdrożenia było wprowadzenie dwóch rodzajów ryzyk: zarządzanych z perspektywy całej grupy i zarządzanych lokalnie przez spółkę. Dzięki gromadzeniu danych na temat tych ryzyk w erisk oraz zbudowaniu automatycznego raportu zarządzanie tymi danymi jest znacznie ułatwione.

Ustaliliśmy strukturę bazy danych

Stworzyliśmy odrębne gałęzie dla każdej z pięciu spółek grupy, które są dla siebie lustrzanym odbiciem. Dzięki temu klient zyskał swobodę w zarządzaniu uprawnieniami, a także możliwość zmian metodyki zarządzania ryzykiem w wybranych spółkach. Najważniejszą korzyścią takiego rozwiązania jest łatwa kontrola nad ryzykami w spółkach przez spółkę dominującą. Aby usprawnić nadzór, zastosowaliśmy kilkustopniowy system weryfikacji wyników analizy ryzyk.

Przeszkoliliśmy z obsługi narzędzia

W ramach spotkań warsztatowych przeszkoliliśmy wszystkich użytkowników oprogramowania. Podczas szkoleń właściciele i opiekunowie ryzyk zaangażowani w proces poznali funkcjonalności i sposób obsługi narzędzia erisk. Dodatkowo przekazaliśmy filmy instruktażowe, które są cennym wsparciem dla lepszego poruszania się po nowym oprogramowaniu.

Stworzyliśmy dedykowane raporty

Równocześnie pracowaliśmy nad automatycznymi raportami, które zapewniają określonym użytkownikom podgląd danych w zdefiniowanym układzie. Jednym z raportów, który okazał się niezwykle przydatny, jest raport służący do nadzorowania planów postępowania z ryzykami nieakceptowalnymi. Prezentuje on skuteczność wdrożenia planu optymalizacji ryzyka w odniesieniu do założeń przyjętych na etapie planowania wdrożenia działań minimalizujących poziom ryzyka.

Dokonaliśmy identyfikacji i oceny ryzyk

Najbardziej pracochłonny, a zarazem najważniejszy etap. Niezbędne było tu przeprowadzenie indywidualnych warsztatów z każdym właścicielem ryzyka ze wszystkich spółek grupy. We wsparciu z konsultantami SDPK właściciele opracowali plany optymalizacji dla ryzyk nieakceptowalnych. Spotkania odbyły się on-line, co usprawniło cały proces, biorąc pod uwagę, że odbyliśmy ponad 100 spotkań warsztatowych.

Zapewniliśmy wsparcie techniczne

Klient na każdym etapie mógł liczyć na wsparcie naszych doświadczonych konsultantów. Po zakończeniu prac również zapewniliśmy pełną dyspozycyjną w ramach usługi rocznej asysty technicznej.

Metodyki

Zarządzanie ryzykiem w projektach

Zarządzanie ryzykiem w procesach

Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym

Co zyskał klient?

 • Dedykowane, w pełni skonfigurowane i dostosowane do potrzeb organizacji narzędzie w modelu chmurowym SaaS.
 • Zintegrowanie struktury organizacyjnej ze strukturą uprawnień w erisk.
 • Automatyczne raporty dostosowane do potrzeb zgodne z obowiązującą polityką zarządzania ryzykiem.
 • Ograniczenie pracochłonności raportowania związanego z wymaganiami stawianymi spółkom notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych.
 • Zwiększenie efektywności zarządzania ryzykiem dzięki dostępowi do szybkiej i spójnej informacji o ryzykach zarówno na poziomie spółki, jak i całej grupy kapitałowej.

Współpraca z SDPK zapewniła nam to, czego poszukiwaliśmy: zyskaliśmy efektywne i przydatne narzędzie do zarządzania ryzykiem oraz otrzymaliśmy niezbędne wsparcie techniczne i merytoryczne. W narzędziu erisk niezwykle cenimy sobie możliwość generowania automatycznych raportów, co jest ważne dla tak dużej firmy jak VRG, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. Oprogramowanie już wspiera nas w bieżących pracach, znacząco ułatwia procesy analityczne i decyzyjne, a co więcej – daje możliwość rozbudowy w przyszłości. Pracę konsultantów SDPK oceniamy bardzo wysoko. Każdy etap projektu został przeprowadzony sprawny, profesjonalny i terminowo.

Prezes Zarządu
Janusz Płocica
VRG S.A.