erisk wspiera zarządzanie ryzykiem w jednostkach administracji publicznej

Elastyczność konfiguracji i dopasowanie pod różne metodyki.
Bezpieczeństwo, automatyzacja i możliwość rozwoju narzędzia.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, jest jednostką pomocniczą wojewody i organów rządowej administracji zespolonej. Umożliwia wojewodzie wykonywanie jego ustawowych zadań. Załatwiane są w nim sprawy związane z funkcjonowaniem województwa. Nadzór nad działalnością urzędu sprawuje wojewoda, a prawidłowe funkcjonowanie jednostki zapewnia dyrektor generalny. Strukturę urzędu wojewódzkiego tworzą biura, wydziały i oddziały. W celu usprawnienia działania, wojewoda ma prawo tworzyć delegatury.

Pełna nazwa
Pełna nazwa

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Branża
Branża
  • Administracja publiczna
Wersje językowe
Wersje językowe

polska

Używane moduły
Używane moduły
  • Zarządzanie ryzykiem,
  • Analityka i Raportowanie
Ilość użytkowników systemu (ogółem)
Ilość użytkowników systemu (ogółem)

26

Ilość użytkowników systemu (wg poszczególnych wdrożonych modułów)
Ilość użytkowników systemu (wg poszczególnych wdrożonych modułów)
  • Moduł Ryzyko – licencje dostępowe dla 26 użytkowników,
  • Moduł Raporty – licencje dostępowe dla 1 użytkownika

Oczekiwania

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu poszukiwał doświadczonej firmy konsultingowej, która zapewniłaby wsparcie w zakresie zarządzania ryzykiem w odniesieniu do wymagań norm ISO 9001 oraz ISO 27001. Oprócz fachowego doradztwa firma miała zająć się wdrożeniem oprogramowania wspierającego m.in. kontrolę zarządczą oraz procesy ryzyka. Duży nacisk był położony na to, aby narzędzie informatyczne było elastyczne i w pełni dostosowane do specyfiki organizacji, a jednocześnie na tyle funkcjonalne, aby móc je optymalizować i rozwijać w przyszłości. Wszystkie te założenia spełniało PBSG oraz narzędzie erisk. Projekt zrealizowaliśmy w 2016 roku.

Rozwiązanie

Dzięki naszemu doradztwu i wyspecjalizowanemu zespołowi sprawnie został wdrożony system zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem wymagań administracyjnych urzędu. Urząd zyskał nowoczesne i efektywne narzędzie, usprawniające zarządzanie ryzykiem, począwszy od identyfikacji ryzyka, analizę i ocenę wraz z przygotowaniem planów oraz monitorowaniem procesów. Wszystkie te obszary ujęte zostały w jednym narzędziu erisk.

Ogromne znaczenie w informatyzacji organizacji ma edukacja, a konkretnie – zwiększenie świadomości personelu, zwłaszcza tak licznego, z jakim mieliśmy do czynienia w przypadku WUW. Dlatego też skrupulatnie podeszliśmy do szkoleń. Zadbaliśmy o to, aby każdy uczestnik wyszedł z nich z praktyczną wiedzą nie tylko co do obsługi narzędzia erisk, ale też i ważności obszaru zarządzania ryzykiem.

Referencje od WUW potwierdzają, że projekt zrealizowaliśmy profesjonalnie, zgodnie z najwyższymi standardami. Dzięki nam WUW usprawnił proces kontroli w obszarze zarządzania ryzykiem co dla organizacji funkcjonującej w segmencie administracji publicznej odgrywa kluczową rolę.

Zainstalowaliśmy licencję

W pierwszym kroku dostarczyliśmy i zainstalowaliśmy licencję erisk. Następnie zajęliśmy się pracami przygotowawczymi, niezbędnymi do personalizacji narzędzia.

Skonfigurowaliśmy narzędzie

Przystąpiliśmy do opracowania modelu zarządzania ryzykiem i zaimplementowaliśmy go do erisk. Narzędzie zostało dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Przeszkoliliśmy pracowników

Zapoznaliśmy wyznaczonych pracowników z opracowanym modelem oraz narzędziem erisk. Przeprowadziliśmy praktyczne szkolenia, na których pokazaliśmy, jak efektywnie korzystać z erisk w codziennych zadaniach.

Stworzyliśmy raporty

Etap końcowy objął stworzenie dedykowanych raportów, które zapewniają łatwiejszą obsługę ryzyk i przyspieszają analizę danych. Dzięki temu klient zyskał efektywne narzędzie do skutecznej kontroli zarządczej i analizy ryzyka.

Metodyki

Zarządzanie ryzykiem

Co zyskał klient?

  • Zaawansowane i w pełni skonfigurowane narzędzie erisk, dostosowane do specyfiki organizacji oraz norm ISO 9001, ISO 27001.
  • Informatyzację systemu zarządzania ryzykiem.
  • Narzędzie do sprawniejszej i szybszej analizy danych.
  • Usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem.
  • Zwiększoną świadomość licznego personelu z zarządzania ryzykiem.

Wdrożenie oprogramowania pozwoliło w sposób kompleksowy zarządzać ryzykiem w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, jak również istotnie usprawnić przebieg procesu zarządzania ryzykiem, począwszy od identyfikacji ryzyka, poprzez analizę i ocenę, przygotowanie planów postępowania z ryzykiem nieakceptowalnym, kończąc na monitorowaniu procesu.

Dyrektor Biura Organizacyjno-Administracyjnego
Małgorzata Drygas