Zarządzanie ankietami

Zarządzanie ankietami

Stwórz ankietę, zbierz wyniki, wyciągnij wnioski i przygotuj raport. Wsłuchaj się w głos zespołu.

Pracuj w jednym systemie

System ankiet zapewnia większą wydajność procesów związanych z obsługą ryzyk i pracą zespołu. W erisk tworzysz bazę pytań i wysyłasz w formie ankiety do wybranych pracowników. Uczestnicy badania mają wgląd w wypełnione już formularze, nowe badania oraz w czas ich trwania.

Twórz własne ankiety

Przy tworzeniu ankiet możesz skorzystać z gotowej bazy pytań lub stworzyć własną. Do wyboru masz różne wzorce jak pytania otwarte, lista wyboru, pojedynczy wybór, wybór wielokrotny. Opracowanie ankiet jest intuicyjne i nieskomplikowane, dzięki temu nie tracisz czasu i zasobów.

Uzyskuj lepsze wyniki

Kreator pytań możesz dowolnie modyfikować pod swoje potrzeby. Możesz zmieniać kolejność pytań, ich kategorię, rozwijać i optymalizować bazę oraz wysyłać ankiety do wybranych uczestników badania. Dzięki temu zyskujesz miarodajne i spójne wyniki.

Korzystaj z zaawansowanych funkcji

Moduł wykorzystywany jest najczęściej w ramach kontroli zarządczej jako narzędzie samooceny, czy w bezpieczeństwie informacji do oceny efektywności stosowanych zabezpieczeń. To jednak tylko namiastka jego zastosowań i możliwości. Twórz własne ankiety i zapomnij o Excelu – w erisk analiza wyników, raporty i wykresy generowane są automatycznie

Usprawnij komunikację

Jedno kompleksowe narzędzie do zarządzania ryzykami, ankietami i raportami zapewnia efektywną wymianę informacji pomiędzy zespołami. Poszczególne komórki organizacji pracują na aktualnych rejestrach, mają też wgląd w bieżące ankiety i raporty.

Trzymaj kontrolę nad ryzykami

W erisk kompleksowo przygotujesz ankiety i analizy, które mają przełożenie na Twój biznes. Raporty są przejrzyste, a dane przedstawiane są na wykresach. Wyniki badań możesz powiązać z odpowiednimi ryzykami, dzięki czemu zyskujesz jeszcze większą kontrolę nad biznesem.