Rejestr ryzyk

Rejestr ryzyk

Oceniaj ryzyko i pracuj na zawsze aktualnych danych dzięki centralnemu rejestrowi ryzyka.

Zbuduj własny rejestr ryzyk

Dzięki dostępnym w narzędziu szablonom możesz szybciej identyfikować ryzyka. Możesz również budować własne szablony ze strukturą danych i powiązaniami ryzyka z procesami, zasobami i zabezpieczeniami.

Pracuj na spójnych danych

Rejestr ryzyk jest zawsze aktualny i wspólny dla całej organizacji. Dzięki temu cały zespół pracuje na tych samych danych, co pozwala skuteczniej i efektywniej zarządzać ryzykiem.

Trzymaj rękę na pulsie

Na bieżąco monitoruj rejestr ryzyka i wprowadzane zmiany. W łatwy sposób zarządzaj statusem ryzyka w rejestrze. Aktualizuj rejestr w odniesieniu do zmieniającego się otoczenia.

Usprawnij komunikację

System umożliwia zespołowi komunikację, udostępnianie danych i inne działania, które są niezbędne w celu identyfikacji zagrożeń. Zespół ma stały dostęp do historii zmian i statusów realizacji.

Monitoruj i kontroluj ryzyko

Twoja organizacja i jej środowisko ciągle się zmieniają, dlatego ważny jest stały monitoring zagrożeń. Zyskaj kontrolę nad ryzykami dzięki okresowym przeglądom i aktualizacjom dostępnym w erisk.

Ogranicz koszty

Zdefiniowanie ryzyk oraz kontrola nad nimi wymaga zaangażowania pracowników. Narzędzie erisk przejmuje większość zadań, co pomaga obniżyć koszty i wpływa na płynność działania Twojej organizacji.