Ocena ryzyka

Ocena ryzyka

Podejmuj trafne decyzje dzięki właściwej ocenie ryzyka i mechanizmom kontroli.

Kalkuluj ryzyko i koszty

Decyzja, czy zaakceptować określone ryzyko i ponieść koszty, czy podjąć działania zapobiegające lub minimalizujące zależy od apetytu Twojej organizacji na ryzyko. Dzięki erisk łatwiej Ci oszacować koszt mitygacji ryzyka i poznać możliwe konsekwencje swoich decyzji.

Ustal priorytety i uprość zarządzanie

W praktyce trudno jest zarządzać wszystkimi ryzykami naraz. Ustal priorytety i zidentyfikuj zagrożenia. Korzystaj ze zdefiniowanych kryteriów w obszarze ryzyka, takich jak: prawdopodobieństwo, skutki finansowe, zgodność z przepisami lub poziom wydajności. Pomoże Ci w tym nasza karta oceny ryzyka.

Dostosuj plan działania do ryzyka

Skuteczna ocena ryzyka wpływa na proponowane działania, skupiając uwagę i zasoby na największych zagrożeniach. Dzięki wdrożonym mechanizmom monitorowania i planom optymalizacji ryzyka wiesz, jak zareagować właściwie na ryzyko i tym samym ograniczyć straty organizacji.

Optymalizuj poziom zabezpieczeń

Nie pozwól, aby oceny ryzyka stały się nieaktualne – ustal okresowe przeglądy i miej pewność, że właściciele ryzyka trzymają nad nimi kontrolę. Narzędzie erisk zapewnia wygodne raportowanie, ocenę i optymalizację wartości zabezpieczeń na podstawie aktualnych danych.

Ułatw pracę i komunikację

Skorzystaj z narzędzia, ustal przepływ pracy i ułatw efektywną wymianę informacji pomiędzy zespołami. To ważne, aby poszczególne komórki organizacji i pracownicy zrozumieli swoją rolę w ocenie ryzyka.

Bądź przygotowany!

Dokonaj poprawnej oceny i kalkulacji ryzyka i bądź gotowy nawet na te, które określasz jako mało ważne lub o niskim potencjale wystąpienia. Zmierz się ze wszystkimi zidentyfikowanymi zagrożeniami i przygotuj się na pojawienie któregokolwiek lub wszystkich z nich.