Identyfikacja ryzyk

Identyfikacja ryzyk

Poznaj i zdefiniuj zagrożenia, które mogą zakłócić pracę organizacji i negatywnie wpłynąć na jej cele.

Zbuduj własny rejestr ryzyk

Dzięki dostępnym w narzędziu szablonom możesz szybciej identyfikować ryzyka. Możesz również stworzyć własny szablon ze strukturą danych i powiązaniami ryzyka z procesami, zasobami i zabezpieczeniami.

Pracuj na aktualnych danych

Rejestr ryzyka w erisk jest wspólny dla całej organizacji. Oznacza to, że pracujesz zawsze na aktualnych danych, a przy tym masz wgląd w aktualizacje, bieżące statusy i dane historyczne.

Wykryj krytyczne zagrożenia

Dokonuj szczegółowej analizy zagrożeń zgodnie z wdrożoną metodyką identyfikacji i szacowania ryzyka. System automatycznie wykrywa zagrożenia i gromadzi w jednym systemie ważne informacje dla organizacji.

Polepsz komunikację

Planuj i doskonal przebieg procesu identyfikacji, szacowania i monitorowania ryzyka za pomocą gotowych narzędzi. System automatyzuje komunikację, udostępnianie danych oraz inne działania niezbędne w pracy zespołowej.

Obniż koszty i usprawnij działanie organizacji

Zdefiniowanie ryzyk wymaga zaangażowania pracowników – tutaj przejmuje to erisk. Dzięki temu ograniczasz koszty, zachowujesz płynność działania, a Twoja organizacja jest bardziej odporna i konkurencyjna.

Działaj natychmiast!

Korzystaj z wiedzy ekspertów. System może posiadać już skonfigurowane szablony ryzyk i kryteria ich oceny, dzięki czemu szybciej zidentyfikujesz i zareagujesz na zagrożenia. Możesz też wdrożyć własną metodykę.