Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem

Zrób pierwszy krok w kierunku efektywnej automatyzacji procesu zarządzania ryzykiem!

Identyfikacja ryzyka

Proces zarządzania ryzykiem zaczyna się od ustalenia, z jakimi zagrożeniami Twoja organizacja zmaga się na co dzień. Dokonaj analizy, stwórz kryteria oceny i wytypuj grupy mające wpływ na to ryzyko. Stwórz wspólny dla całej organizacji rejestr ryzyk, którym będziesz wygodnie zarządzać z poziomu erisk. Nie wiesz, jak stworzyć rejestr ryzyk? Pomożemy!

Rejestr ryzyk

Zapewnij swojej organizacji jeden spójny i zawsze aktualny rejestr ryzyk, dzięki czemu właściciele ryzyk pracować będą na wspólnych danych. Na bieżąco monitoruj wprowadzanie zmiany, wersje oraz statusy oceny ryzyka. Konfigurator powiadomień i częstotliwości zapewni Ci automatyzację oceny ryzyka zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

Ocena ryzyka

Po określeniu ryzyka należy je ocenić i wprowadzić odpowiedni plan reakcji. W erisk ustalasz priorytety oraz dokonujesz wartościowania i szacowania ryzyka. Dzięki temu łatwiej Ci podjąć decyzję, czy akceptujesz dane ryzyko i tym samym ponosisz koszty, czy uruchamiasz inne działania, aby mu zapobiec lub zminimalizować jego wpływ na organizację.

Monitorowanie ryzyk

Ciągły monitoring organizacji i jej otoczenia jest podstawą zarządzania ryzykiem – tylko tak zbudujesz efektywny system ostrzegania i odporność na zagrożenia. Narzędzie erisk prowadzi za Ciebie ocenę skuteczności zabezpieczeń, a dostępne wykresy powiązań, analiza przyczyn źródłowych i raportowanie trendów pomagają Ci zapobiegać incydentom.

erisk stoi na straży ryzyka
w Twojej organizacji