Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest SDPK Sp. z o.o., z siedzibą na ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu. Spółka współadministruje Państwa danymi osobowymi z partnerami handlowymi, których listę znajdziecie Państwo na stronie: Partnerzy. Państwa dane są przetwarzane w celu prezentowania Państwu kompleksowej oferty w zakresie usług i narzędzi IT.

Dane zostały pozyskane w wyniku wcześniejszych kontaktów biznesowych, zaś ich podanie miało charakter całkowicie dobrowolny.

Państwa dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na otrzymywanie ofert handlowych tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli jednak nie życzycie sobie Państwo otrzymywać od nas informacji handlowych i promocyjnych możecie w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody jednak nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Jeśli jednak zdecydujecie się Państwo na pozostawienie swoich danych w naszej bazie marketingowej gwarantujemy pełną transparentność realizowanych procesów przetwarzania danych i spełnienie wszystkich praw, o których mowa w RODO/GDPR, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia. W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu przysługuje Państwu także prawo do wniesienia sprzeciwu. Niezależnie przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Staramy się, aby nasze działania marketingowe były realizowane w taki sposób, aby odpowiadały na Państwa oczekiwania i potrzeby, dlatego jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i uwagi w zakresie otrzymywanych od nas informacji.

Jednocześnie informujemy, że odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty:

  • wspierające nas w zakresie zarządzania narzędziami informatycznymi,
  • księgowe,
  • świadczące usługi marketingowe,
  • windykacyjne,

a także organy publiczne, którym dane są przekazywane na mocy przepisów prawa.

Państwa dane będą przetwarzane w czasie realizacji celu, dla którego zostały pobrane, nie dłużej jednak niż do wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie, a także do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Państwa osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeśli jesteście Państwo naszym Klientem podane dane są przetwarzane także w celu realizacji zawartej umowy oraz jej rozliczenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przetwarzane w tym celu dane będą przez nas przechowywane przez okres trwania umowy oraz czas możliwy do ewentualnego zgłoszenia roszczeń przez którąkolwiek ze stron.

W związku z korzystaniem na naszej stronie internetowej z usług Facebook ADS, LinkedIn ADS i Google ADS informujemy, iż Państwa dane mogą podlegać profilowaniu w celu wyświetlaniu Państwu spersonalizowanych reklam, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na ich wyświetlanie.

Dziękujemy, że jesteście z nami i liczymy na dalszą owocną współpracę!

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@sdpk.pl