Szybkie i proste wdrożenie

Zero instalacji i serwerów.
Bezpieczeństwo Twoich danych.

Wybierz pakiet spełniający Twoje potrzeby.
Gwarantujemy prosty model rozliczeń, płacisz tylko za to, czego potrzebujesz.

Starter

Starter

Dla organizacji, które chcą
poukładać i zapanować
nad procesem zarządzania ryzykiem.
 • Skonfiguruj własną strukturę metodyki zarządzania ryzykiem.
 • Identyfikuj ryzyka.
 • Zarządzaj rejestrem ryzyk.
 • Dokonuj wartościowania i szacowania ryzyka.
 • Monitoruj ryzyka i kontroluj zagrożenia.
 • Zdefiniuj własne powiadomienia i monity.
 • Korzystaj z raportów zarządzania ryzykiem.
Enterprise

Enterprise

Dla większych organizacji, które potrzebują złożonych rozwiązań i rozbudowanej analityki w przewidywaniu ryzyka.
Wszystkie FUNKCJE PAKIETU PROFESSIONAL, a także:
 • Zbuduj system wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami.
 • Zapewnij przejrzystość danych i wizualizuj raporty.
 • Udostępniaj raporty i analizy.
 • Twórz własne role i poziomy uprawnień dla użytkowników.
 • Wprowadzaj indywidualne zmiany w aplikacji.
 • Dostosuj wsparcie do swoich potrzeb.
Starter Professional Enterprise
Moduły
Zarządzanie Ryzykiem
Zintegruj proces zarządzania ryzykiem i zaplanuj prace zespołu zgodnie z ustaloną metodyką. Zapewnij swojemu zespołowi sprawną komunikację wewnętrzną i zbuduj większą przejrzystość, co przyspieszy reakcję i eliminację ryzyk.
Identyfikacja ryzyka
Zbuduj własny rejestr ryzyk lub skorzystaj z gotowych szablonów. Ustal strukturę danych niezbędnych do zgłoszenia nowego ryzyka wraz ze sposobem określenia właściciela ryzyka. Powiąż ryzyka z procesami, zasobami, celami i zabezpieczeniami.
Rejestr ryzyk
Zapewnij swojej organizacji jeden spójny i zawsze aktualny rejestr ryzyk, dzięki czemu właściciele ryzyk pracować będą na wspólnych danych. Na bieżąco monitoruj wprowadzanie zmiany, wersje oraz statusy oceny ryzyka. Konfigurator powiadomień i częstotliwości zapewni Ci automatyzację oceny ryzyka zgodnie z przyjętymi harmonogramami.
Ocena ryzyka
Oceniaj i wprowadzaj odpowiedni plan reakcji na ryzyko. Ustal priorytety oraz dokonaj wartościowania i szacowania ryzyka. Sprawniej oceniaj i optymalizuj wartość zabezpieczeń na podstawie aktualnych danych.
Monitorowanie ryzyka
Zbuduj efektywny system ostrzegania i odporność na zagrożenia. Narzędzie erisk poprowadzi za Ciebie ocenę skuteczności zabezpieczeń, a dostępne wykresy powiązań, analiza przyczyn źródłowych i raportowanie trendów pomogą zapobiegać incydentom.
Szkolenie z modułu Zarządzanie ryzykiem
Dostęp do szkolenia online na poziomie podstawowym z korzystania z modułu Zarządzanie ryzykiem.
Zarządzanie incydentami
Zapewnij swojemu zespołowi dostęp do dokładnych danych w czasie rzeczywistym, które są niezbędne do podejmowania strategicznych decyzji w obliczu kryzysu. Pakiet dostępny wyłącznie jako rozszerzenie modułu Zarządzania ryzykiem.
Zgłoszenia indydentu
Skonfiguruj własny formularz zgłoszenia incydentu. Korzystając z mechanizmów drag&drop, określ, jakie dane chcesz otrzymywać. Wybierz odpowiednie typy pól (pole tekstowe, opis, wartość rzeczywista, skrypt, osoba uprawniona, skala, częstotliwość oceny itd) oraz zbuduj listy wyboru. W dowolnym momencie rozwijaj i optymalizuj wygląd formularza. Możesz też skorzystać z naszych przykładów i predefiniowanych wzorców.
Obsługa zgłoszenia incydentu
Zaprojektuj własny obieg obsługi zgłoszenia incydentu (workflow) – ustal dowolną ilość kroków i grupy użytkowników przypisane do nich. Określ poziom uprawnień do dodawania, edycji i usuwania zgłoszeń incydentów.
Powiązanie i relacje
Powiąż moduł Zgłoszenia incydentu z rejestrem ryzyk i oceną ryzyka. Automatycznie aktualizuje rejestry i śledź całą ścieżkę obiegu przez dokonaniem oceny.
Szkolenie z modułu Zarządzanie incydentami
Dostęp do szkolenia online na poziomie podstawowym z korzystania z modułu Zarządzanie incydentami.
Zarządzanie ankietami
Wsłuchaj się w głos swojego zespołu. Przygotuj ankiety, zbieraj wyniki, wyciągaj wnioski i twórz przejrzyste raporty.
Kreator pytań
Twórz pytania, które będą wykorzystywane w konfiguracji ankiet. Wybierz rodzaj pytania: otwarte, lista wyboru, pojedynczy wybór, wybór wielokrotny. Zarządzaj bazą pytań i określ kolejność pytań. W dowolnym momencie rozwijaj i optymalizuj bazę pytań. Możesz też korzystać z gotowych przykładów i wzorców.
Kreator badania
Korzystaj z repozytorium pytań, twórz własne ankiety i przeprowadzaj badania, w tym ankiety do samooceny kontroli zarządczej. Rozwijaj i optymalizuj wygląd ankiety w dowolnym momencie. Możesz pracować na dostępnych przykładach i wzorach.
Dystrybujca badania
Dobierz grupę odbiorców i przypisz użytkowników do badania. Wysyłaj automatycznie powiadomienia do użytkowników systemu erisk, którzy mają wypełnić ankietę i są aktywnymi uczestnikami badania lub samooceny.
Analiza wyników
Generuj automatycznie wykresy na podstawie udzielonych odpowiedzi. Skorzystaj z wizualnych prezentacji i przedstaw wyniki uczestnikom badania oraz kluczowym odbiorcom. Powiąż wyniki badania z modułem Zarządzanie ryzykiem, który automatycznie aktualizuje dane i śledzi całą ścieżkę obiegu informacji.
Szkolenie z modułu Zarządzanie ankietami
Dostęp do szkolenia online na poziomie podstawowym z korzystania z modułu Zarządzanie ankietami.
Analityka i raporty
Twórz, śledź, wizualizuj i raportuj wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem za pomocą wbudowanych mechanizmów do raportowania.
Kreator raportów
Skonfiguruj własne raporty w formie graficznej lub tabelarycznej. Generuj raporty na podstawie historycznych danych oraz na bieżąco w czasie rzeczywistym.
Dashboard
Używaj mechanizmów do wizualizacji danych i wybierz, które raporty będą dostępne na Twoim kokpicie na stronie głównej.
Dostęp do raportów
Nadawaj odpowiednie uprawnienia dostępu grupom użytkowników do wskazanych raportów.
Eksport danych
Pobieraj raporty i wyniki analiz w dogodnym dla Ciebie formacie XLS, DOC, PDF.
Udostępniaj raporty
Określ, kto i w jakich cyklach otrzyma wskazane raporty. System będzie je dostarczał i archiwizował automatycznie.
Szkolenie z modułu Analityka
Dostęp do szkolenia online na poziomie podstawowym korzystania z modułu Analityka.
Biblioteka raportów
Skorzystaj z dostępnej biblioteki raportów predefiniowanych, które możesz dostosować do swoich potrzeb.
Konfiguracja i zarządzanie
Konfiguracja procesu zarządzania ryzykiem
Kreator definicji
Skonfiguruj własną metodykę lub skorzystaj z gotowych bibliotek. Wprowadź strukturę danych, zbuduj drzewo komponentów oraz określ relacje i powiązania pomiędzy nimi. System umożliwia tworzenie nadrzędności i podrzędności dla poszczególnych obiektów. Narzędzie nie wymaga wiedzy programistycznej – metodykę tworzysz zgodnie z ideą no-code.
Kreator skryptów
Zdefiniuj samodzielnie wzory dla automatycznego przeliczenia danych dla wybranej definicji i pomiędzy definicjami.
Kreartor częstotliwości
Określ, kto i w jakich cyklach otrzyma wskazane monity i powiadomienia.
Kreator monitów
Zdefiniuj własne powiadomienia i monity, np. ryzyka z przekroczoną wartością – ryzyka nieakceptowane, o zatwierdzeniu ryzyka.
Śledzenie historii zmian
Monitoruj zmiany dzięki dostępnej historii, która określa takie wartości jak kto, co i kiedy zmienił w obszarze identyfikacji, oceny i monitorowania ryzyk oraz rejestrze ryzyk.
Role i uprawnienia
Użytkownicy
Zarządzaj swoją instancją. Dodawaj użytkowników, przypisuj im stanowiska oraz role wraz z poziomami uprawnień.
Zaawansowane uprawnienia dostępu
Nadaj temu samemu użytkownikowi dodatkowe role np. Analityk i Manager.
Własne role użytkowników
Skorzystaj z dostępnych czterech ról (Administrator, Manager, Basic i Analityk) lub skonfiguruj własnej role z określeniem poziomu uprawnień.
Wsparcie i helpdesk
Asysta techniczna mail mail telefon, mail
Dedykowany opiekun 16h w roku 32h w roku
Indywidualne środowisko testowe
Baza wiedzy

Kup predefiniowane metodyki

Korzystaj z wiedzy ekspertów i gotowych rozwiązań.

Zarządzanie Ryzykiem zgodnie z ISO 31000

Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO 27001

Zarządzanie Ciągłością Działania zgodnie ISO 22301

Analiza ryzyka zgodna z RODO

Zarządzanie Ryzykiem Korporacyjnym zgodnie z COSO

Zarządzanie Ryzykiem Kontrahenta

Automatyzacja oceny procesorów zgodnie z RODO

Jeszcze szybsze wdrożenie Zarządzania ryzykiem

Potrzebujesz wsparcia we wdrożeniu erisk w Twojej organizacji?
Zleć to nam – wyręczymy Cię, a Ty będziesz mieć święty spokój.

Kluczowa wiedza o zarządzaniu ryzykiem

Najważniejsze informacje o zarządzaniu ryzykiem, których szukasz w jednym miejscu. Przeczytaj porady i instrukcje napisane przystępnym językiem.

Idealny moment na zmianę

Zarządzanie ryzykiem jeszcze nigdy nie było tak proste!
Nie zastanawiaj się ani chwili dłużej. Zacznij już dziś!