Monitorowanie ryzyka

Monitorowanie ryzyka

Prowadź automatyczną kontrolę ryzyka i szybciej wykrywaj zagrożenia.

Korzystaj z zaawansowanych funkcji

W erisk korzystasz z zaawansowanych rozwiązań jak generator monitów oraz konfigurator pulpitu do analizy i monitorowania ryzyka. Masz dostęp do modeli referencyjnych typu ISO, COSO, COBIT, Agile, jak również branżowych bibliotek ryzyk i zabezpieczeń.

Dopasuj reakcje na ryzyko

Ciągły monitoring ryzyka, określanie planów zaradczych i skracanie pętli decyzyjnych to jedyny sposób, aby właściwie zarządzać ryzykiem. W erisk sprawnie zdefiniujesz odpowiedzialność za zadania w planach reakcji na ryzyko oraz zaraportujesz ich status.

Oceniaj skuteczność zabezpieczeń

Monitorowanie ryzyka to proces ciągły, wymagający stałej kontroli i działań zaradczych. Prowadź bieżącą ocenę skuteczności zabezpieczeń i podejmij odpowiednie działania, aby zachować wysoką odporność na ryzyko.

Trzymaj kontrolę nad ryzykiem

Twoja organizacja i środowisko, w którym działasz, nieustannie się zmieniają, podobnie jak zagrożenia. Kontroluj ryzyko i dokonuj okresowych przeglądów przy pomocy erisk. Miej pewność, że wdrożone mechanizmy kontroli są aktualne i skuteczne.

Popraw komunikację i szybciej dostrzegaj ryzyko

W zarządzaniu ryzykiem niezwykle ważna jest komunikacja. Dzięki erisk Twój zespół lepiej się komunikuje, informuje o incydentach i wymienia danymi. Cała organizacja ma dostęp do informacji o ryzyku w czasie rzeczywistym za pośrednictwem pulpitu.