Jak przeprowadzić analizę danych z wykorzystaniem raportów dedykowanych?

Poznaj mechanizmy systemu do zarządzania ryzykiem, które umożliwiają kompleksowe analizowanie i raportowanie w erisk. Opracowaliśmy przykładowy scenariusz użycia systemu, zaplanowaliśmy poszczególne kroki, a następnie nagraliśmy materiał, który przedstawia funkcjonalności oprogramowania do zarządzania ryzykiem w obszarach związanych z automatyzacją raportowania w erisk. Zaprezentujemy realizowane czynności z perspektywy Risk Managera, który wygeneruje interesujące go raporty oparte na aktualnych danych dostępnych w czasie rzeczywistym. Zapoznaj się ze scenariuszem, a następnie obejrzyj nasz materiał video i oceń działanie systemu do zarządzania ryzykiem erisk w akcji.

Przypadek użycia

ANALIZA I RAPORTY W ERISK.

Użytkownicy systemu

Opiekuna ryzyka
Risk Mangera

Scenariusz przypadku użycia

Risk Manager chce przeprowadzić analizę danych z wykorzystaniem raportów dedykowanych.

1
Risk Manager wybiera dane raportu.

W kreatorze Risk Manager wybiera jakie dane chce zobaczyć w raporcie.

2
Wizualizacja danych.

System prezentuje wyniki raportu. Risk Manager wybiera wygodną formę wizualizacji wyników.

3
Przykłady raportów.

Risk Manager przełącza się na dowolny format raportu: analizę BIA, liczbę ryzyk, mapę ryzyka ciągłości działania.  

Obejrzyj
nagranie video