Jak obsłużyć incydent materializacji ryzyka?

Poznaj mechanizmy systemu do zarządzania ryzykiem, które umożliwiają kompleksowe zarządzanie incydentem od rejestracji zgłoszenia przez aktualizację dokumentacji po raportowanie. Opracowaliśmy przykładowy scenariusz użycia systemu, zaplanowaliśmy poszczególne kroki, a następnie nagraliśmy materiał, który przedstawia wykorzystanie systemu z poziomu dwóch różnych użytkowników: Opiekuna ryzyka i Risk Mangera. Zapoznaj się ze scenariuszem, a następnie obejrzyj nasz materiał video i oceń działanie systemu do zarządzania ryzykiem erisk w akcji.

Przypadek użycia

OBSŁUGA INCYDENTU MATERIALIZACJI RYZYKA

Użytkownicy systemu

Opiekuna ryzyka
Risk Mangera

Scenariusz przypadku użycia

Opiekun Ryzyka zgłasza incydent materializacji ryzyka, aby Risk Manager mógł go obsłużyć i podjąć działania korygujące. W wyniku tego działania zostanie zaktualizowany rejestr ryzyk i raport obsługi incydentów.

1
Użytkownik (opiekun ryzyka) zgłasza incydent

Użytkownik wybiera stosowny formularz zgłoszenia incydentu.

2
Obsługa Incydentu

Risk Manager lub inna odpowiedzialna osoba weryfikuje zgłoszenie incydentu, przypisuje incydent do wybranego ryzyka.

3
Monitorowanie incydentów

Opiekun ryzyka analizuje zgłoszone incydenty, przypisane do ryzyka za które odpowiada.

4
Raportowanie incydentów

Risk Manager analizuje zgłoszenie incydenty z wykorzystaniem raportów.

Obejrzyj
nagranie video