Jak dokonać oceny ryzyka w systemie erisk?

Obejrzyj nasze filmy, pełniące rolę demo. Poznaj mechanizmy systemu do zarządzania ryzykiem. Opracowaliśmy przykładowy scenariusz użycia systemu a następnie nagraliśmy materiał, który przedstawia funkcjonalności oprogramowania do zarządzania ryzykiem w obszarze oceny ryzyk. Zaprezentujemy proces z perspektywy Opiekuna Ryzyka oraz Risk Managera, który dokona analizy oceny ryzyka i zatwierdzi wprowadzone zmiany. Przedstawimy również widok raportu, który umożliwia sprawną weryfikację przebiegu oceny wg etapów.  Poniższy scenariusz przedstawia poszczególne kroki jakie wykonywane są w nagraniu. Obejrzyj nasz materiał video i oceń działanie systemu do zarządzania ryzykiem erisk. Zobacz jakie to proste!

Przypadek użycia

OCENA RYZYKA W SYSTEMIE ERISK

Użytkownicy systemu

Opiekuna ryzyka
Risk Mangera

Scenariusz przypadku użycia

Opiekun Ryzyka dokonuje oceny ryzyka zgodnie z zaimplementowaną do oprogramowania metodyką zarządzania ryzykiem. System automatycznie generuje monity. Wyniki oceny gromadzone są i zapisywane na bieżąco w systemie. Risk Manager prezentuje i analizuje dane z wykorzystaniem raportów.

1
Opiekun ryzyka ocenia ryzyko

Opiekun ryzyka wybiera i ocenia ryzyko z rejestru ryzyk zgodnie z formularzem ERM.

2
Weryfikacja oceny ryzyka przez Risk Managera

Risk Manager weryfikuje przebieg oceny ryzyka. Monitorowanie ryzyk nieakceptowalnych.

3
Raportowanie przebiegu oceny ryzyka

Prezentacja wyników „oceny ryzyka” z poziomu dostępu Risk Managera lub Opiekuna ryzyka, z uwzględnieniem danych bieżących i historycznych.

Obejrzyj
nagranie video