Jak obsłużyć incydent materializacji ryzyka?

Poznaj mechanizmy systemu do zarządzania ryzykiem, które umożliwiają kompleksowe zarządzanie incydentem od rejestracji zgłoszenia przez aktualizację dokumentacji po raportowanie. Opracowaliśmy przykładowy scenariusz użycia systemu, zaplanowaliśmy poszczególne kroki, a następnie nagraliśmy materiał, który przedstawia wykorzystanie systemu z poziomu dwóch różnych użytkowników: Opiekuna ryzyka i Risk Mangera. Zapoznaj się ze scenariuszem, a następnie obejrzyj nasz materiał video i oceń działanie systemu do zarządzania ryzykiem erisk w akcji.

Przypadek użycia

OBSŁUGA INCYDENTU MATERIALIZACJI RYZYKA

Użytkownicy systemu

Opiekuna ryzyka
Risk Mangera

Scenariusz przypadku użycia

Opiekun Ryzyka zgłasza incydent materializacji ryzyka, aby Risk Manager mógł go obsłużyć i podjąć działania korygujące. W wyniku tego działania zostanie zaktualizowany rejestr ryzyk i raport obsługi incydentów.

1
Użytkownik (opiekun ryzyka) zgłasza incydent

Użytkownik wybiera stosowny formularz zgłoszenia incydentu.

2
Obsługa Incydentu

Risk Manager lub inna odpowiedzialna osoba weryfikuje zgłoszenie incydentu, przypisuje incydent do wybranego ryzyka.

3
Monitorowanie incydentów

Opiekun ryzyka analizuje zgłoszone incydenty, przypisane do ryzyka za które odpowiada.

4
Raportowanie incydentów

Risk Manager analizuje zgłoszenie incydenty z wykorzystaniem raportów.

Obejrzyj
nagranie video

Jak dokonać oceny ryzyka w systemie erisk?

Obejrzyj nasze filmy, pełniące rolę demo. Poznaj mechanizmy systemu do zarządzania ryzykiem. Opracowaliśmy przykładowy scenariusz użycia systemu a następnie nagraliśmy materiał, który przedstawia funkcjonalności oprogramowania do zarządzania ryzykiem w obszarze oceny ryzyk. Zaprezentujemy proces z perspektywy Opiekuna Ryzyka oraz Risk Managera, który dokona analizy oceny ryzyka i zatwierdzi wprowadzone zmiany. Przedstawimy również widok raportu, który umożliwia sprawną weryfikację przebiegu oceny wg etapów.  Poniższy scenariusz przedstawia poszczególne kroki jakie wykonywane są w nagraniu. Obejrzyj nasz materiał video i oceń działanie systemu do zarządzania ryzykiem erisk. Zobacz jakie to proste!

Przypadek użycia

OCENA RYZYKA W SYSTEMIE ERISK

Użytkownicy systemu

Opiekuna ryzyka
Risk Mangera

Scenariusz przypadku użycia

Opiekun Ryzyka dokonuje oceny ryzyka zgodnie z zaimplementowaną do oprogramowania metodyką zarządzania ryzykiem. System automatycznie generuje monity. Wyniki oceny gromadzone są i zapisywane na bieżąco w systemie. Risk Manager prezentuje i analizuje dane z wykorzystaniem raportów.

1
Opiekun ryzyka ocenia ryzyko

Opiekun ryzyka wybiera i ocenia ryzyko z rejestru ryzyk zgodnie z formularzem ERM.

2
Weryfikacja oceny ryzyka przez Risk Managera

Risk Manager weryfikuje przebieg oceny ryzyka. Monitorowanie ryzyk nieakceptowalnych.

3
Raportowanie przebiegu oceny ryzyka

Prezentacja wyników „oceny ryzyka” z poziomu dostępu Risk Managera lub Opiekuna ryzyka, z uwzględnieniem danych bieżących i historycznych.

Obejrzyj
nagranie video

Jak przeprowadzić analizę danych z wykorzystaniem raportów dedykowanych?

Poznaj mechanizmy systemu do zarządzania ryzykiem, które umożliwiają kompleksowe analizowanie i raportowanie w erisk. Opracowaliśmy przykładowy scenariusz użycia systemu, zaplanowaliśmy poszczególne kroki, a następnie nagraliśmy materiał, który przedstawia funkcjonalności oprogramowania do zarządzania ryzykiem w obszarach związanych z automatyzacją raportowania w erisk. Zaprezentujemy realizowane czynności z perspektywy Risk Managera, który wygeneruje interesujące go raporty oparte na aktualnych danych dostępnych w czasie rzeczywistym. Zapoznaj się ze scenariuszem, a następnie obejrzyj nasz materiał video i oceń działanie systemu do zarządzania ryzykiem erisk w akcji.

Przypadek użycia

ANALIZA I RAPORTY W ERISK.

Użytkownicy systemu

Opiekuna ryzyka
Risk Mangera

Scenariusz przypadku użycia

Risk Manager chce przeprowadzić analizę danych z wykorzystaniem raportów dedykowanych.

1
Risk Manager wybiera dane raportu.

W kreatorze Risk Manager wybiera jakie dane chce zobaczyć w raporcie.

2
Wizualizacja danych.

System prezentuje wyniki raportu. Risk Manager wybiera wygodną formę wizualizacji wyników.

3
Przykłady raportów.

Risk Manager przełącza się na dowolny format raportu: analizę BIA, liczbę ryzyk, mapę ryzyka ciągłości działania.  

Obejrzyj
nagranie video

ZOBACZ KOLEJNE SCENARIUSZE