erisk wspiera zarządzanie ryzykiem w jednostkach administracji publicznej

Elastyczność konfiguracji i dopasowanie pod różne metodyki.
Bezpieczeństwo, automatyzacja i możliwość rozwoju narzędzia.

Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) jest instytucją gospodarki budżetowej powołaną w celu zapewnienia realizacji zadań publicznych na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ponadto, COAR: prowadzi działalność gospodarczą – odbiorcami naszych usług są zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne, jest Centralnym Zamawiającym dla jednostek administracji rządowej, działa w oparciu o najwyższe standardy w obsłudze jednostek publicznych, posiada osobowość prawną odrębną od Skarbu Państwa – działa we własnym imieniu.

Pełna nazwa
Pełna nazwa

Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Branża
Branża
 • Instytucja gospodarki budżetowej
Wersje językowe
Wersje językowe

polska

Używane moduły
Używane moduły
 • Zarządzanie ryzykiem,
 • Analityka i Raportowanie,
 • Zdarzenia Operacyjne.
Ilość użytkowników systemu (ogółem)
Ilość użytkowników systemu (ogółem)

40

Ilość użytkowników systemu (wg poszczególnych wdrożonych modułów)
Ilość użytkowników systemu (wg poszczególnych wdrożonych modułów)
 • Moduł Ryzyko – licencje dostępowe dla 19 użytkowników,
 • Moduł Raporty – licencje dostępowe dla 6 użytkowników,
 • Moduł Zdarzenia Operacyjne – licencje dostępowe dla 40 użytkowników.

Oczekiwania

W związku z zadaniami realizowanymi przez COAR konieczna stała się informatyzacja systemu zarządzania ryzykiem. Organizacji zależało zwłaszcza na ujednoliconym modelu raportowania w zakresie rejestru ryzyk i szans. Z jednej strony miało to zapewnić szybszą analizę danych i łatwiejsze podejmowanie decyzji, z drugiej – zwiększoną odporność organizacji. Nasza firma zaoferowała narzędzie erisk, które w pełni spełniało te oczekiwania. Przewagą oferty PBSG było to, że oprogramowanie zostało wdrożone z powodzeniem w wielu instytucjach publicznych. Do tego jest elastyczne, z możliwością dostosowania oraz dalszego rozwijania. Ponadto COAR mógł liczyć na pełne wsparcie naszych konsultantów na wszystkich etapach wdrożenia.

Rozwiązanie

Celem projektu było wdrożenie narzędzia do zarządzania ryzykiem oraz uporządkowanie procesów. Ogromną zaletą oprogramowania erisk jest jego elastyczność – dzięki temu COAR zyskał podstawy do dalszego doskonalenia procesów i budowania odpornego systemu zarządzania ryzykiem (ERM). Przekazaliśmy w pełni skonfigurowaną bazę, pozwalającą na analizę ryzyka operacyjnego, zgłaszanie incydentów i naruszeń oraz pobieranie dedykowanych raportów.

Dzięki szkoleniom z obsługi narzędzia erisk pracownicy nie tylko dowiedzieli się, jak korzystać z niego na co dzień, ale też odświeżyli wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem. Zadbaliśmy o to, aby nie tylko przekazać wiedzę techniczną, ale też praktyczną. W rezultacie pracownicy są w stanie samodzielnie zarządzać narzędziem jako administratorzy merytoryczni. Otrzymali także materiały wspierające, po które mogą sięgnąć, jeżeli będzie taka potrzeba.

Klient szczególnie docenił ujednolicony model raportowania, a także usprawnienie całego procesu. W rezultacie zespół zajmujący się tym obszarem jest mniej obciążany pracą; szybciej też dostrzega sytuacje, kiedy ryzyko przekroczy poziom akceptowalny, i podejmuje działania, które przekładają się na minimalizację ryzyka.

Zaprojektowaliśmy bazę danych

W pierwszej kolejności opracowaliśmy projekt bazy danych. Określiliśmy m.in. strukturę formularzy niezbędnych do zarządzania ryzykiem, w tym nieakceptowalnym. Przygotowaliśmy skrypty i monity oraz uzupełniliśmy niezbędne biblioteki jednostek organizacyjnych.

Wdrożyliśmy i skonfigurowaliśmy narzędzie

Narzędzie erisk dostosowaliśmy do wymagań klienta i specyfiki jego działalności. W tym celu przeprowadziliśmy niezbędne prace związane z konfiguracją bazy danych oraz wdrożyliśmy do niej metodyki systemu zarządzania ryzykiem wskazane przez klienta.

Stworzyliśmy raporty

Ważnym etapem prac było stworzenie e-raportów. Automatyczne monity przyczyniają się do usprawnienia procesu zarządzania ryzykiem i nadzoru. Dzięki nim łatwiej monitorować poziom ryzyk i można szybciej reagować, jeżeli któreś z nich przekroczy poziom akceptowalny.

Przeprowadziliśmy szkolenia i warsztaty

Nie tylko dostarczyliśmy spersonalizowane narzędzie, ale też przeszkoliliśmy osoby, które będą na co dzień z niego korzystać. Zajęliśmy się transferem wiedzy – przeprowadziliśmy warsztaty z obsługi narzędzia, dostarczyliśmy materiały dydaktyczne i filmy instruktażowe

Metodyki

Zarządzanie ryzykiem

Co zyskał klient?

 • Zaawansowane narzędzie erisk wspierające procesy zarządzania ryzykiem.
 • Dedykowane i w pełni dostosowane do potrzeb organizacji narzędzie.
 • Ujednolicony model raportowania w zakresie rejestru ryzyk i szans.
 • Zwiększoną efektywność zarządzania ryzykiem i przydatność generowanych danych i raportów.
 • Wzrost świadomości i wiedzy pracowników w kwestii zarządzania ryzykiem.