erisk zarządza ryzykiem w jednej z największych firm inżynieryjno-budowlanych

Elastyczność konfiguracji i dopasowanie pod różne metodyki.
Pełna automatyzacja i aktualne raporty zawsze na czas.

Polimex

Polimex Mostostal S.A. to jedna z największych polskich firm inżynieryjno-budowlanych. Generalny wykonawca w zakresie budownictwa przemysłowego. Przedsiębiorstwo realizuje specjalistyczne inwestycje w Polsce i za granicą dla branży energetycznej, petrochemicznej, gazowej oraz ochrony środowiska. Jest producentem i eksporterem konstrukcji stalowych, krat pomostowych oraz zajmuje się cynkowaniem i malowaniem konstrukcji stalowych.

Firma działa na rynku od 1945 r. Spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 roku.

Pełna nazwa
Pełna nazwa

Polimex Mostostal S.A.

WWW
WWW

www.polimex-mostostal.pl

Zatrudnienie
Zatrudnienie
 • 349 (2021r.) – spółka
 • 4 555 (2020r.) – grupa
Branża
Branża

Budownictwo przemysłowe

Lokalizacje
Lokalizacje

Polska:
Polimex Mostostal S.A.,
Mostostal Siedlce Sp. z o.o. Sp. k.,
Naftoremont – Naftobudowa Sp. z.o.o.,
Polimex – Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k.,
Polimex Energetyka Sp. z o.o.,
Polimex Operator Sp. z o.o. Sp. k.,
Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k.

Wersje językowe
Wersje językowe

polska

Używane moduły
Używane moduły
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Analiza i raportowanie
Ilość użytkowników systemu (ogółem)
Ilość użytkowników systemu (ogółem)

115

Ilość użytkowników systemu (wg poszczególnych wdrożonych modułów)
Ilość użytkowników systemu (wg poszczególnych wdrożonych modułów)
 • Moduł Ryzyko – licencje dostępowe dla 100 użytkowników,
 • Moduł Raporty – licencje dostępowe dla 15 użytkowników

Oczekiwania

Celem projektu było wdrożenie narzędzia do sprawnego i automatycznego zarządzania ryzykiem projektowym, procesowym i korporacyjnym we wszystkich spółkach grupy. Priorytetem była duża elastyczność w konfiguracji, ponieważ w zależności od obszaru obowiązywały różne metodyki zarządzania ryzykiem. Dla klienta bardzo ważne było sprawne generowanie raportów z analizy ryzyka (cotygodniowych i na żądanie), a także usprawnienie ocen ryzyka. Wszystkie te wymagania spełniało oprogramowanie erisk.

Rozwiązanie

Projekt został podzielony na 5 etapów i trwał łącznie 10 tygodni. Zadania obejmowały wdrożenie erisk oraz implementację modelu zarządzania ryzykiem w 3 obszarach: projektów, ryzyka korporacyjnego w spółkach oraz procesów w grupie kapitałowej.

Wdrożyliśmy narzędzie erisk

Wdrożenie objęło dostarczenie oprogramowania (licencję), instalację, implementację modelu zarządzania ryzykiem i konfigurację. Przed rozpoczęciem prac przeprowadziliśmy analizę potrzeb, która stała się podstawą do stworzenia dokumentu koncepcji modelu zarządzania w oprogramowaniu erisk. Uwzględniliśmy w nim m.in. projekt bazy danych wraz z ustaloną strukturą formularzy do gromadzenia informacji.

Skonfigurowaliśmy automatyczne raporty

Dużym wyzwaniem była konfiguracja dodatkowego poziomu akceptacji oceny ryzyka, jednak narzędzie erisk jest na tyle zaawansowane, że bez problemu udało się odzwierciedlić cały proces i ścieżki akceptacji oraz ustawić odpowiednie alerty, powiadomienia i wysyłkę automatycznych raportów. Ogromnym usprawnieniem są tu dedykowane raporty, dzięki którym użytkownicy narzędzia zyskali stały dostęp do danych o ryzykach i projektach oraz do danych finansowych. Co istotne, raporty przedstawiają zawsze aktualne dane, nawet jeżeli projekty zostały zakończone.

Przeprowadziliśmy szkolenia

W ramach spotkań warsztatowych przeszkoliliśmy wszystkich użytkowników oprogramowania. Podczas szkoleń pracownicy zaangażowani w proces mogli na bazie testowej nauczyć się i przećwiczyć w praktyce realizację swoich zadań w ramach zarządzania ryzykiem.

Przekazaliśmy materiały edukacyjne

Mając na uwadze możliwe zmiany w strukturze firmy klienta oraz potrzebę doskonalenia wiedzy, warsztaty były nagrywane, a nagranie zostało udostępnione jako film instruktażowy. Dzięki temu użytkownicy w każdej chwili mogą odświeżyć wiedzę lub przeszkolić nowych pracowników z praktycznej obsługi narzędzia erisk. Przygotowaliśmy również instrukcję obsługi dla administratora merytorycznego.

Zapewniliśmy wsparcie techniczne

Klient przez cały okres trwania projektu mógł liczyć na wsparcie naszych doświadczonych konsultantów. Po zakończeniu prac zapewniliśmy mu asystę techniczną.

Metodyki

Zarządzanie ryzykiem w projektach

Zarządzanie ryzykiem w procesach

Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym

Co zyskał klient?

 • Dostosowane do trzech różnych metodyk i indywidualnych potrzeb narzędzie erisk.
 • Zintegrowanie wielopoziomowej struktury organizacyjnej ze strukturą uprawnień w erisk.
 • Automatyczne raporty dostosowane do potrzeb zgodne z obowiązującą polityką zarządzania ryzykiem.
 • Możliwość sprawowania jednoosobowego nadzoru nad procesem zarządzania ryzykiem w całej grupie kapitałowej.
 • Usprawnienie komunikacji dzięki powiadomieniom systemowym i mailowym.

Celem zrealizowanych prac projektowych było usprawnienie realizacji procesu zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej oraz zapewnienie skutecznych narzędzi wspierających monitorowanie ryzyk korporacyjnych, projektowych oraz procesowych w Spółkach zaangażowanych w proces zarządzania ryzykiem.
Pracę zrealizowano w sposób sprawny, profesjonalny oraz z jak największą skrupulatnością.

Wiceprezes Zarządu
Maciej Korniluk
Polimex Mostostal S.A.