erisk wspiera zarządzanie ryzykiem w wrocławskich wodociągach

Elastyczność konfiguracji i dopasowanie pod różne metodyki.
Bezpieczeństwo, automatyzacja i możliwość rozwoju narzędzia.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu – istnienie wrocławskich wodociągów liczy się od 1871 roku, kiedy to uruchomiono zakład Na Grobli, jednak historia zaopatrzenia miasta w wodę sięga średniowiecza. Pod obecną nazwą MPWiK działa od 1952 r. 12 lipca 2011 r. MPWiK Sp. z o.o. zostało przekształcone w spółkę akcyjną Gminy Wrocław. Działania MPWIK Wrocław mają na celu spełnianie oczekiwań głównych interesariuszy przy zapewnieniu trwałego i zrównoważonego rozwoju spółki i miasta Wrocław. Podstawowym zadaniem MPWiK jest zapewnienie ciągłości dostaw wysokiej jakości wody oraz niezawodności usługi odbioru ścieków.

Pełna nazwa
Pełna nazwa

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu

Branża
Branża
 • Wodociągi i kanalizacja
Wersje językowe
Wersje językowe

polska

Używane moduły
Używane moduły
 • Zarządzanie ryzykiem,
 • Analityka i Raportowanie,
 • Zarządzanie ankietami.
Ilość użytkowników systemu (ogółem)
Ilość użytkowników systemu (ogółem)

30

Ilość użytkowników systemu (wg poszczególnych wdrożonych modułów)
Ilość użytkowników systemu (wg poszczególnych wdrożonych modułów)
 • Moduł Ryzyko – licencje dostępowe dla 30 użytkowników,
 • Moduł Raporty – licencje dostępowe dla 30 użytkowników,
 • Moduł Ankiety – licencje dostępowe dla 30 użytkowników.

Oczekiwania

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu w związku z przyjętą strategią stawiającą na zrównoważony rozwój oraz odpowiedzialność społeczną poszukiwało narzędzia do zarządzania ryzykiem. Wybór padł na PBSG i erisk. Spełniliśmy wszystkie wymagania stawiane przed takim systemem, m.in. dostosowanie do specyfiki organizacji, elastyczność i możliwość dalszej rozbudowy. Kluczowe było również eksperckie wsparcie na każdym etapie prac – nasi konsultanci byli ciągle dostępni i zaangażowani w projekt.

Rozwiązanie

Projekt obejmował wdrożenie narzędzia do zarządzania ryzykiem. W związku z tym, że była to nowość w organizacji, kluczowe stało się odpowiednie przygotowanie klienta i jego pracowników do korzystania z erisk. Z tego też względu konsultanci PBSG byli ciągle dostępni, zapewnili wparcie merytoryczne i techniczne, dzielili się wiedzą oraz praktycznymi wskazówkami. Zajęli się kompleksowym przygotowaniem erisk w taki sposób, aby z jednej strony spełniało oczekiwania klienta, a z drugiej – jego obsługa była intuicyjna i łatwa. Dzięki temu MPWiK we Wrocławiu zyskał cenne technologiczne wsparcie, które zinformatyzowało obszar ryzyka oraz ułatwiło codzienną pracę jego pracowników.

Zbadaliśmy potrzeby

Pierwszym krokiem była analiza potrzeb i dotychczas stosowanych rozwiązań. To pozwoliło nam wspólnie z klientem wypracować odpowiednie podejście do zarządzania ryzykiem.

Skonfigurowaliśmy narzędzie

Jako formę dostępu do narzędzia erisk wybrano usługę chmurową. Odpowiednio je skonfigurowaliśmy, m.in. stworzyliśmy formularze i wgraliśmy niezbędne dane.

Przeszkoliliśmy pracowników

Przygotowaliśmy pracowników do pracy w systemie. Podczas szkoleń dowiedzieli się, jak erisk może pomóc im w codziennej pracy, oraz nabyli umiejętności związane z jego obsługą.

Zapewniliśmy wsparcie

Konsultanci PBSG byli do ciągłej dyspozycji. Przeprowadzili szereg prac związanych z konfiguracją narzędzia oraz przygotowali klienta do korzystania z niego.

Metodyki

Zarządzanie ryzykiem

Co zyskał klient?

 • Zaawansowane narzędzie erisk wspierające procesy zarządzania ryzykiem.
 • Dedykowane i w pełni dostosowane do potrzeb organizacji narzędzie.
 • Zwiększoną efektywność zarządzania ryzykiem oraz przydatność generowanych danych i raportów.
 • Wzrost świadomości i wiedzy pracowników w kwestii zarządzania ryzykiem.