erisk zarządza ryzykiem w urzędzie administracji rządowej

Elastyczność konfiguracji i dopasowanie pod różne metodyki.
Bezpieczeństwo, automatyzacja i możliwość rozwoju narzędzia.

W wyniku likwidacji Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 stycznia 2021 zostało utworzone Ministerstwo Edukacji i Nauki, a do głównych zadań Ministerstwa należały sprawy związane z wychowaniem przedszkolnym, kształceniem ogólnokształcącym, specjalnym i zawodowym; ustalanie programów, podręczników i środków dydaktycznych nauczania; opracowanie egzaminów zewnętrznych; pomoc stypendialna dla uczniów; zatrudnianie nauczycieli, ich awanse i wynagrodzenia; polityka państwa dla młodzieży; organizowanie roku szkolnego. Od 1 stycznia 2024 Ministerstwo uległo ponownie podziałowi na Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pełna nazwa
Pełna nazwa

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Branża
Branża

Urząd administracji rządowej

Wersje językowe
Wersje językowe

polska

Używane moduły
Używane moduły
 • Zarządzanie ryzykiem,
 • Analityka i Raportowanie,
 • Zarządzanie ankietami.
Ilość użytkowników systemu (ogółem)
Ilość użytkowników systemu (ogółem)

100

Ilość użytkowników systemu (wg poszczególnych wdrożonych modułów)
Ilość użytkowników systemu (wg poszczególnych wdrożonych modułów)
 • Moduł Ryzyko – licencje dostępowe dla 50 użytkowników,
 • Moduł Raporty – licencje dostępowe dla 100 użytkowników,
 • Moduł Ankiety – licencje dostępowe dla 100 użytkowników.

Oczekiwania

Ministerstwo Edukacji i Nauki zgłosiło się do nas w sprawie aktualizacji i rozszerzenia narzędzia erisk, posiadanego w ramach poprzednich umów. Zajęliśmy się tym zadaniem, uprzednio sprawdziwszy, jakie wymagania ma ministerstwo i w których obszarach system wymaga unowocześnienia. Dodatkowo MEiN wykupiło roczne wsparcie merytoryczne i asystę techniczną narzędzia erisk.

Rozwiązanie

Projekt składał się łącznie z 7 etapów. Główną część, uwzględniającą instalację licencji, konfigurację narzędzia i przeszkolenie pracowników, zrealizowaliśmy w zaledwie dwa miesiące od daty podpisania umowy. Co ważne, nasze prace przebiegły w sposób na tyle sprawny, że nie zakłóciły bieżącej pracy organizacji, na czym zależało ministerstwu. Ponadto priorytetem była aktualizacja i rozbudowa oprogramowania o moduły z uwzględnieniem wymagań urzędu. Tym samym erisk zostało rozszerzone o moduł ryzyka, ankiet i raportów.

Kluczową rolę w informatyzacji organizacji odgrywa personel. Mowa tu nie tylko o jego świadomości, co tego, co się dzieje w organizacji, ale także jego umiejętność posługiwania się wdrażanym narzędziem. Dlatego też skrupulatnie podeszliśmy do tematu edukacji – przygotowaliśmy filmy i instrukcje oraz przeprowadziliśmy praktyczne szkolenia. Podczas szkoleń uczestnicy poznali nowe możliwości erisk i dowiedzieli się, jak mogą je efektywnie wykorzystywać w swojej pracy.

Dzięki współpracy z PBSG Ministerstwo Edukacji i Nauki zyskało w pełni aktualne narzędzie, bazujące na nowoczesnych rozwiązaniach i usprawniające procesy związane z zarządzaniem ryzykiem, co dla działalności urzędu administracji rządowej ma ogromne znaczenie.

Zaktualizowaliśmy licencje

W pierwszym kroku zaktualizowaliśmy obecną licencję oraz wdrożyliśmy nowe, rozszerzając oprogramowanie erisk o moduł ryzyka, ankiet oraz raportów.

Skonfigurowaliśmy narzędzie

W następnym kroku zaimplementowaliśmy metodykę zarządzania ryzykiem do erisk oraz zajęliśmy się dostosowywaniem narzędzia do potrzeb klienta.

Przeszkoliliśmy pracowników

Przygotowaliśmy filmy instruktażowe dla użytkowników systemu. Przeprowadziliśmy praktyczne szkolenia, z naciskiem na nowe funkcje narzędzia erisk i zastosowanie ich w codziennej pracy.

Zapewniliśmy wsparcie

Ministerstwo mogło liczyć na nasze wsparcie i zaangażowanie na każdym etapie projektu. Na koniec zapewniliśmy roczne wsparcie merytoryczne i asystę techniczną dla narzędzia erisk.

Metodyki

Zarządzanie ryzykiem

Co zyskał klient?

 • Zaktualizowane i w pełni skonfigurowane narzędzie erisk, dostosowane do specyfiki organizacji.
 • Rozszerzenie systemu zarządzania ryzykiem o moduły umożliwiające szybszą analizę danych i raportowanie.
 • Usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem.
 • Zwiększoną świadomość licznego personelu z zakresu zarządzania ryzykiem.
 • Roczną asystę techniczną i wsparcie merytoryczne.