erisk wspiera zarządzanie ryzykiem w branży energetycznej

Dostęp do aktualnych i spójnych danych z każdego miejsca.
Analizy i raporty zawsze na czas, bez błędów użytkowników.

Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, dysponującym kapitałem własnym w wysokości ponad 19 miliardów złotych oraz zatrudniającym ponad 25 tysięcy pracowników.

Grupa TAURON dostarcza ponad 51 TWh energii elektrycznej rocznie do 5,6 milionów Klientów końcowych, co sprawia, że jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce. Jest też drugim co do wielkości jej producentem i sprzedawcą w kraju oraz największym dostawcą ciepła na Górnym Śląsku. Holding kontroluje ok. 29 proc. polskich zasobów energetycznego węgla kamiennego.

Grupa TAURON angażuje się w szereg przedsięwzięć na rzecz otoczenia, takich jak działalność edukacyjna i charytatywna. Jest sponsorem ważnych wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Pełna nazwa
Pełna nazwa

TAURON Polska Energia S.A.

Zatrudnienie
Zatrudnienie
  • 475 (2020r.) – spółka
  • 25 719 (2020r.) – grupa
Branża
Branża

Energetyczna

Lokalizacje
Lokalizacje

(kraje/oddziały, które korzystają z eriska): Polska

Wersje językowe
Wersje językowe

polska

Używane moduły
Używane moduły
  • Zarządzanie ryzykiem,
  • Ankieta,
  • Analityka i Raportowanie.
Ilość użytkowników systemu (ogółem)
Ilość użytkowników systemu (ogółem)

250

Oczekiwania

Projekt obejmował informatyzację obszaru zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej TAURON. Naszym zadaniem było dostarczenie odpowiedniego narzędzia i dostosowanie go do obowiązującej polityki zarządzania ryzykiem. Najważniejsze było tu ujednolicenie, uzupełnienie i uspójnienie danych (w tym historycznych z ośmiu kwartałów wstecz) oraz zapewnienie dostępu do nich w każdej chwili i z każdego miejsca. Dla klienta bardzo ważna była możliwość porównywania danych historycznych, wyników analizy ryzyka oraz automatyczne raportowanie, co miało wyeliminować opóźnienia w przygotowywaniu raportów dla zarządu i komitetu audytu.
Klientowi zależało również na rozwiązaniu problemu m.in. niepełnych czy błędnie wypełnionych formularzy służących do zbierania danych o ryzykach. Ze względu na rozproszony charakter firmy oraz wysoką częstotliwość wykorzystywania narzędzia, klient chciał, aby z narzędzia mogli korzystać użytkownicy ze zróżnicowanym zakresem uprawnień. Wszystkie te problemy skutecznie rozwiązało oprogramowanie erisk.

Rozwiązanie

Projekt został zrealizowany na początku 2013 roku. Został podzielony na kilka etapów, obejmujących dostawę licencji, instalację narzędzia erisk, implementację metodyk, szkolenia dla pracowników, aktualizację oraz serwis i asystę techniczną.

Opracowaliśmy raport z wymaganiami

Prace rozpoczęliśmy od zdefiniowania potrzeb organizacji na różnych szczeblach zarządzania. Dokonaliśmy ich szczegółowej analizy, co było niezbędne do opracowania raportu uwzględniającego wymagania funkcjonalne, techniczne i użytkowe wraz z rekomendacjami. Dzięki temu mogliśmy opracować strukturę bazy danych, a także zaproponować optymalny wariant implementacji stosowanej metodyki w TAURON do narzędzia erisk.

Dostarczyliśmy i skonfigurowaliśmy narzędzie

Dostarczyliśmy licencję i zainstalowaliśmy erisk. Narzędzie składało się z kilku modułów: erisk Manager (do konfiguracji), erisk Portal (do oceny ryzyka) i portal zdarzeń operacyjnych dla administratora systemu. Zaimplementowaliśmy model zarządzania ryzykiem stosowany w GK TAURON i uzupełniliśmy dane historyczne.

Dostosowaliśmy i uzupełniliśmy formularze

Dość niestandardowym rozwiązaniem było oddzielenie oceny ryzyka od karty ryzyka, a także wyodrębnienie formularza dla planu reakcji na ryzyko. Wynikało to z konieczności rozdzielenia terminów oraz osób odpowiedzialnych za uzupełnianie w trybie oceny informacji na temat parametrów oceny ryzyka (KRI) oraz oceny na ich podstawie prawdopodobieństwa i skutków wystąpienia ryzyka. Dzięki temu spółki zyskały możliwość opracowania kilku różnych planów do jednej karty ryzyka np. z perspektywy różnych spółek, lokalizacji, czynnika wywołującego, charakteru rozwiązania.

Przeszkoliliśmy pracowników

Narzędzie erisk jest łatwe w obsłudze, ale wymaga wiedzy i umiejętności, jak można z niego efektywnie korzystać, by ograniczyć ryzyko błędów w przekazywanych danych. Dlatego też użytkownicy oprogramowania z wyznaczonych spółek TAURON wzięli udział w szkoleniach z praktycznej obsługi oprogramowania, obejmującego poszczególne funkcje i moduły. Przekazaliśmy również praktyczną instrukcję obsługi.

Zaktualizowaliśmy oprogramowanie

Po niemal roku od oddania narzędzia powstała nowa wersja oprogramowania i przy tej okazji TAURON zdecydował się wprowadzić dodatkowe moduły i zmiany konfiguracyjne, które przełożyły się na jeszcze lepsze dopasowanie narzędzia do aktualnych potrzeb. Zmieniliśmy układ bazy danych, dodając funkcję usprawnień kontekstowych; przebudowaliśmy formularze, dodaliśmy nowe moduły np. Ankiety i raporty, a także inne, które usprawniły porównywanie danych i pracę każdego z użytkowników.

Zapewniliśmy asystę techniczną

Zarówno w trakcie trwania projektu, jak i po jego zakończeniu klient mógł liczyć na nasze wsparcie w ramach asysty technicznej. Nasi konsultanci byli do ciągłej dyspozycji, rozwiązywali bieżące problemy i dostarczali niezbędne aktualizacje.

Metodyki

Zarządzanie Ryzykiem zgodnie z COSO II

Co zyskał klient?

  • Automatyzację systemu zarządzania ryzykiem i ograniczenie do jednego miejsca przechowywania danych na temat ryzyk.
  • Zwiększenie terminowości przekazywania raportów zbiorczych oraz informacji o ryzykach ze wszystkich lokalizacji w całej Grupie Kapitałowej TAURON.
  • Zmniejszenie prawdopodobieństwa przekazywania błędnych danych dzięki zunifikowanym i niemodyfikowalnym co do zakresu formularzom.
  • Dostęp do zawsze aktualnych i spójnych danych w dowolnym momencie i zestawieniu, dzięki cyklicznym raportom, co stanowi istotne wsparcie procesu decyzyjnego.
  • Możliwość powiązania formularzy z wynikami prowadzonych badań ankietowych, co ułatwia pozyskiwanie, weryfikację i analizę danych.